EŞEK ARILARI: Koloniler veya kalabalık aileler halinde yaşayanları olduğu gibi, münzevileri de vardır.
Gerektiği zaman, hepsi, haklarını güçlü iğneleriyle savunmasını bilirler. Ama kendi hallerinde bırakılınca kimseye ilişmezler.
Yuvalarının durumu ne olursa olsun, toplumsal eşek arıları, kuru veya kurt yeniği odunu tükürükle uzun uzadıya çiğnemekle elde edilmiş bir kâğıt halitasıyle bina ederler. Bu maddeyle, her birinde bir tek sıra hücre bulunan paralel ve yatay raflar halindeki peteği vücuda getirirler. Altıgen şeklindeki hücrelerin ağızları aşağıya çevrilir. Çeşitli raflar, sütunlarla birbirine bağlıdır ve yuva, yerin altında dahi olsa çeşitli kâğıt tabakalarıyle çevrilir. Altta olmak üzere bir tek ağzı vardır.
Bir eşek arısı yuvası, kurucu ve yumurtlayıcı bir kraliçe, kısır dişiler olan işçiler ve yılın belli bir devresinde erkeklerden meydana gelir.
Eşek arısı yuvası, arınınkinden farklı olarak yalnız bir tek mevsime mahsustur. Yumurtalarla dolu bir eşek arısı, ilkbaharda, yuva kurmak için elverişli bir yer arar. Aranılan yer, yerdeki bir girinti, bir ağaç kovuğu, ya da terk edilmiş bir in olabilir. Dişi eşek arısı burada birkaç hücre vücuda getirir, ilk yumurtalarını yumurtlar ve yumurtadan çıkan larvalarını getirdiği avlarla besler. On beşer gün süren larvauk ve nimfahk sona erdikten sonra, dişi, ilk işçilerini elde etmiş olur. Bundan böyle işleri onlara bırakacak ve kendisi sadece cemiyetini kalaba-Iıklaştırmakla meşgul olacaktır.
Yumurtalarla larvaların, ağzı aşağıya çevrili hücrelerin içinden nasıl düşmedikleri merak konusudur. Bu işin sırrı, yumurtalarla genç larvalar için, onları hücre cidarlarına yapıştıran bir salgıdadır. İri larvalar ise, hücreler kadar büyümek suretiyle meseleyi hallederler.
İşçiler, yapıyla meşgul olduktan başka, koloninin yiyeceğini temin ederler. Bu yorulmak bilmez acıların korunmaları gerekir. Her gün çok sayıda sinek ve tırtıl avlayan bir tek eşek arısı’nın eksilmesi, sineklerin yüz, tırtılların ise bin oranında artması demektir.
Bununla beraber eşek arıları, kendileri ve larvalar için şekerli madde ararken zarara da sebep olurlar. Bazıları bal çalmak için an kovanlarına girerler, aynca meyva bahçelerini basarak eriklere, şeftalilere ve üzümlere büyük zarar verirler.
Eşek arısı larvaları şekilsiz kurtlardır. İşçiler, kursaklarındaki et bulamacını onlara vermelerine karşılık, onlardan kendileri için büyük bir zevk kaynağı olan birkaç damla salgıya kavuşurlar.
Erkeklerle dişiler sonbaharda çiftleşirler. İlk soğuklar başlarken hemen bütün eşek arıları ölürler. Sadece döllenmiş dişiler, kışı bir barınağın içinde geçirecekler ve ertesi ilkbahara yeni yuvalar kuracaklardır.
«VESPIDAE» ailesi, toplumsal eşek arılan’nın çoğunu içine alır. Bunun üç grubu, bina ettikleri yuva tipine göre birbirinden aynin«Doüehovespula» grubunun yuvası ağaç dallarına veya çalılara asılıdır. «Vespa» grubunun yuvası ağaç kovuklarında, eski binalarda veya mağaralarda bulunur. «Vespula» grubunun yuvası ise yerin altındadır